GEOTECHNIKA. Badania geotechniczne, geologiczne i inżynieryjne.

GEOTECHNIKA. Firma wykonuje badania geotechniczne, badania geologiczne, wiercenia, sondowania, badanie zagęszczeń, badania gruntu, badania gruntów, badania złożowe, badania laboratoryjne, monitoring środowiskowy, monitoring wysypisk śmieci, budowę systemów monitoringu stacji paliw i nadzoru geotechnicznego gazociągów.

Profil działalności

Fima geotechniczna GEOTECHNIKA powstała w 1982 roku jako jedna z pierwszych, prywatnych firm tego typu. W ponad 25 letniej historii działalności firmy, wykonaliśmy ponad 3000 opracowań geotechnicznych i geologicznych. Wykonujemy badania na potrzeby budowy i rozbudowy obiektów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego, drogownictwa, kolejnictwa i przemysłu wydobywczego.

Wykonujemy kompleksowe badania geotechniczne dla podmiotów tworzących mapy cyfrowe. Firma jest autorem kompleksowego opracowania geotechnicznego dla cyfrowej ewidencji gruntów miasta Warszawy.

Wiedza inżynierska oraz 40-letnie doświadczenie zawodowe kadry, pozwala nam na podejmowanie się zadań złożonych i wymagających dużego doświadczenia praktycznego. Oferujemy przygotowanie niezależnych ekspertyz z zakresu geotechniki i geologii.

 

Technologie

Posiadamy specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych w każdych warunkach m.in.: wiertnice, sondy dynamiczne SD10 (DPL), płyty dynamiczne, znaki drogowe oraz agregaty prądotwórcze. GEOTECHNIKA posiada także laboratorium badawcze wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania badań geotechnicznych.

Proces przygotowania dokumentacji oparty jest o najlepsze oprogramowanie geotechniczne i inżynieryjne, co zapewnia bardzo wysoką jakość opracowań a także umożliwia pracę z danymi cyfrowymi we wszystkich stosowanych obecnie formatach.

 

Dokumentacja geotechniczna, geologiczna i inżynierska

Projekty i opinie geotechniczne oraz geologiczno-inżynierskie określające warunki gruntowo-wodne dla potrzeb:

 • modernizacji dróg i autostrad

 • budowy centrów handlowo-usługowych

 • budowy osiedli i domów jednorodzinnych

 • budowy boisk, parkingów, placów manewrowych

 • monitoring geotechniczny gazociągów i naftociągów

 • budowy i rozbudowy stacji paliw, instalacja monitoringu

 • budowy obiektów przemysłowych, hal, centrów logistycznych

 • budowy obiektów hydrotechnicznych (jazów, zapór, elektrowni)

 • budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów

 • wykonania badań złożowych oraz określenia zasobności złóż piasków, żwirów

 • określenia działań powstrzymujących niekorzystne procesy dynamiczne w podłożu

 • geotechnicznej oceny stateczności skarp i zboczy w celu określenia wskaźnika bezpieczeństwa

 

Dokumentacja geotechniczna uproszczona

Na życzenie Klienta przygotowujemy uproszczoną dokumentację geologiczno - inżynierskie oceniającą warunki gruntowo - wodne podłoża wraz z oceną tła geochemicznego pod planowane inwestycje.

 

Usługi laboratoryjne

 • prace laboratoryjne - polowe

 • stopień zagęszczenia (sonda)

 • moduły odkształcenia (płyta dynamiczna)

 • odwierty mechaniczne z poborem pełnego rdzenia

 • określenie mechanicznych właściwości gruntów (ściśliwość gruntów, wytrzymałość gruntów)

 • określenie fizycznych właściwości gruntów (rodzaj, stan, wilgotność, barwa, analiza sitowa, badanie konsystencji

 

Laboratoryjne badania geotechniczne gruntów

 • skład granulometryczny

 • granice konsystencji

 • wskaźnik piaskowy

 • kapilarność bierna

 • zanieczyszczenia obce

 • części organiczne

 • ziarna nieforemne

 • badanie wskaźnika zagęszczenia

 • mrozoodporność metodą krystalizacji

 • krzywa uziarnienia (pyły, wskaźnik różnoziarnistości, współczynniki filtracji)

 • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu i wilgotność optymalna (Proctor)

 

Kontakt

Geotechnika - "Rzetelna Firma" wg KRD BIG S.A.

GEOTECHNIKA
mgr inż. Bolesław Zwinczak
ul. Akacjowa 16, 10-179 Olsztyn

Tel./fax: (089) 527 00 64
GSM: 602 556 902
email: geotechnika@geotechnika.com.pl

NIP: 739-113-26-71

geotechnika olsztyn rzetelna firma krajowy rejestr długów

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid W3C CSS

Polityka prywatności tej witryny